NZOZ Litewska - Poradnia leczenia uzalenie i wspuzalenienia
Litewska NZOZ

Adres:
ul. Litewska 8
60-605 Poznań

Telefon: 061- 84-84-185

Informacje: Poradnia czynna od poniedziałku do czwartku w godz: 8 do 20, w piątki od 8 do 19. Szanowni Państwo zachęcamy do korzystania z e-rejestracji do Naszej Poradni. E-Rejestracja. Szczegóły w zakładce terapia. INFORMACJA W wypadku przesłania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach: 1. Administratorem danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Uzależnień I Współuzależnienia ul. Litewska 8, 60-605 Poznań tel. 61-8484185 mail kontakt@nzozlitewska.pl 2. Dane zbierane są dla celów przedstawiania na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Poradni, rejestracji na wizytę w Poradnia lub w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia medycznego. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 3. Przetwarzane będę Pani/Pana dane osobowe zwykłe, a także dane o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wykonującym wspólnie z Poradnią świadczenia medyczne. 5. Dane będę przetwarzane przez cały okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: kontakt@nzozlitewska.pl 8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego; 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wynikającego z Pani/Pana maila celu polegającego na przedstawianiu na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Poradni, rejestracji na wizytę w Poradni lub do udzielenia świadczenia medycznego