NZOZ Litewska - Poradnia leczenia uzalenie i wspuzalenienia
Zespół Email
 • Alina Heller-Gostyńska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i terapii osób uzależnionych i ich bliskich. Pracuje w podejściu behawioralno-poznawczym. Przez wiele lat prowadziła wykłady dla różnych grup zawodowych z problematyki uzależnień. W naszej poradni stworzyła autorski program "rozwoju osobistego".
 •  
  • lek. med. Grzegorz Kolasa- lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji. 

    

   Małgorzata Nowacka -  instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny. Była słuchaczem Kursu Studium Terapii Uzależnień dla instruktorów terapii uzależnień. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji w terapii uzależnień i współuzależnienia. W 1992 roku odbyła kurs w zakresie pomocy psychologicznej, trening interpersonalny, pomaganie w kontaktach indywidualnych. W tym samym roku odbyła trening asertywności. Odbyła szkolenie: Znaczenie terapii systemowej w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Odbyła staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Tam też uczestniczyła w sesji superwizji. W 2003 roku uzyskała certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień. W 2005 roku odbyła warsztat pracy nad doskonaleniem osobistej skuteczności. W 2006 „Uzależnienie kobiet – diagnoza, terapia”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu.


   Molenda Radomir - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu. Posiada akredytowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Absolwent zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia programu szkolenia w zakresie specjalizacji leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz uczestnik licznych szkoleń w zakresie terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Posiada certyfikat psychoterapii uzależnień. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i ich rodzin. Pracuje w nurcie behawioralno – poznwaczym. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.  

    

   Maria Renz – Kołakowska - psycholog, specjalista psychoterapeuta uzależnień. Pracuje w zawodzie od 1983 roku, zajmuje się w terapii indywidualnej pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i rodzinom z problemem alkoholowym, prowadzi terapię grupową dla osób rodzin z problemem alkoholowym.


   Antonina Szady - psycholog. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego- prowadząc terapię indywidualna i grupową w latach 2009-2012. Od 2012 roku pracuje w NZOZ Litewska. Zaangażowana w działalność Fundacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "Wybór". W zakresie tej współpracy współorganizowała  konferencje dotyczące problematyki uzależnień jak również prowadziła działania w kierunku profilaktyki - pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Ukończyła szkolenia z zakresu terapii i diagnozy m.in.  "Racjonalna Terapia Zachowania - kurs pierwszego stopnia", " Zaburzenia Osobowości -diagnoza i postępowanie", " Terapia poznawcza-zastosowanie i techniki pracy", " Zaburzenia nerwicowe-diagnoza i psychoterapia", " Poznawczo-behawioralna terapia par i małżeństw". Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  W życiu prywatnym miłośniczka ludzi, sportu i przyrody.