NZOZ Litewska - Poradnia leczenia uzalenie i wspuzalenienia
Terapia i zasady przyjęcia do leczenia Email

   Zakres prowadzonej terapii:

      Prowadzimy terapię osób uzależnionych od alkoholu i od substancji psychoaktywnych oraz terapię osób i współuzależnionych (członków rodzin osób uzależnionych). Każdy kto podejmie taką decyzję może w dowolnym momencie włączyć się w proces leczenia.

Po pierwsze: zapraszamy na spotkania indywidualne.

Po drugie : kierujemy na spotkania grupowe.

      Obecnie rozszerzamy naszą ofertę skierowaną do dorosłych osób pochodzących z rodzin alkoholików.

 

 

         Zasady udzielania świadczeń:

- leczenie jest bezpłatne , finansowane przez NFZ

- bez skierowania leczenie jest dostępne dla osób uzależnionych od alkoholu,

- osoby współuzależnione oraz DDA muszą przedstawić skierowanie, 

- żeby uzyskać świadczenie należy podać numeru PESEL i przedstawić posiadane ubezpieczenie zdrowotne ( osoby uzależnione są przyjmowane również bez ubezpieczenia) oraz dowodu tożsamości

- rejestracja jest telefoniczna lub osobista na określony termin i godzinę.

 

W związku z funkcjonowaniem systemu weryfikacji ubezpieczenia EWUŚ prosimy o przybycie na wizytę 15 minut wcześniej i zgłoszenie się w rejestracji. 

 

W razie braku możliwości przybycia na wizytę prosimy o informację, dzięki temu inna osoba będzie mogła skorzystać z tego terminu. 

 

Szanowni Państwo zachęcamy do korzystania z e-rejestracji do Naszej Poradni. E-Rejestracja

Pacjentów, którzy chcieliby się zapisać do Poradni po raz pierwszy prosimy o kontakt telefoniczny.